WINE FREE FLOW

Uống Vang thỏa thích trong 1 giờ đồng hồ với 229,000vnd, chỉ có tại Pizza LOGiC từ 19/9 ~ 18/10, 2020, với 2 khung giờ:

・Trưa: 11:30 – 14:00 (Suất cuối 13:00)
・Tối: 17:30-22:00(Suất cuối 21:00) 

Chương trình áp dụng cho 3 loại vang sau:

・Vang Sủi Tăm
・Vang Đỏ
・Vang Trắng