Pizza LOGiC xin thông báo thay đổi giờ mở – đóng cửa tạm thời

Kính thưa Quý khách hàng,

Pizza LOGiC xin thông báo thay đổi giờ mở – đóng cửa tạm thời như sau:

Từ ngày 12/03/2020 (Thứ 5) – cho đến khi có thông báo mới:

Giờ trước đây:

CN – Thứ 5:11:30 ~ 22:30(LO21:30)

Thứ 6 & 7:11:30 ~ 23:00(LO22:00)

Giờ mới (tạm thời):

CN – Thứ 5:Trưa: 11:30 ~ 15:00 (LO 14:30) ; Tối 17:00 ~ 22:30(LO21:30)

Thứ 6 & 7: Trưa: 11:30 ~ 15:00 (LO 14:30) ; Tối 17:00 ~ 23:00(LO22:00)

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, mong quý khách thông cảm.