THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH GIẢM GIÁ PIZZA 50%

Từ ngày 1/10/2020, Pizza LOGiC thông báo thay đổi lịch giảm giá Pizza 50% như sau:

Mỗi thứ 4 hàng tuần từ 17:30

Mỗi thứ 6 hàng tuần từ 17:30, Giảm 50% tất cả Pizza.

Áp dụng cho cả size M

Áp dụng cho dùng tại chỗ; và Mua mang đi (Không áp dụng cho giao hàng)